Skip to content

Акт відбору зразків проб зразок

Скачать акт відбору зразків проб зразок PDF

Зразки (проби) опечатані. Вiдбiр зразкiв (проб) нафтопродукту проводиться iнспектором митної відбору або представником митної лабораторiї в присутностi представника органiзацiї отримувача (вiдправника) i оформлюється актом згiдно з додатком 1. зразків ЛЗ. _образцов (проб). Одан зразок передано зразок зберігання акт _ _вказати кому: прізвище, посада) Другий зразок направлено з актом зразків (відправникові) Додаткові зразки _ (відбиралися чи ні) Зразки здано на аналіз (випробування) _ _зазначити куди).

відібрано зразки (проби) продукції, заявленої на сертифікацію: Назва продукції. За органолептичними пробами _.

В окремих випадках опломбовані або опечатані зразки товарів залишаються у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарювання для тимчасового відповідального зберігання, про що робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів. Умови зберігання і транспортування відібраних зразків товарів не повинні погіршувати їхню якість.

За збереження і своєчасність доставки товарів для дослідження відповідає службова особа, що їх відбирала. Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter. Затвердити форму Акта відбору зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості, що додається.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. В.о. Голови.  Цей акт складено у трьох примірниках, один з яких передається. разом з опломбованими (опечатаними) зразками ЛЗ до уповноваженої. та/або акредитованої лабораторії, що призначена для проведення. лабораторного аналізу, другий - залишається у суб'єкта. господарювання, третій - у посадової особи, яка здійснила відбір. зразків ЛЗ. Під час відбору зразків ЛЗ _. (посада, прізвище, ім'я та по батькові.

керівника юридичної особи, фізичної. Адвокат - Приклади та шаблони документів - файл Акт вiдбору зразкiв (проб).doc. Загрузка Адвокат - Приклади та шаблони документів скачать ( kb.). Работа по теме: ПЗ_5_ИТ_ Глава: Відбір проб та зразків. ВУЗ: ПУЭТ. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции (утв. Госстандартом РФ 8 февраля г.) Приложение 1. Акт отбора образцов (проб). Приложение 1.

Акт отбора образцов (проб). ГАРАНТ: См. данную форму в редакторе MS-Word. Приложение 1. Акт отбора образцов (проб). от "___" ____г. Наименование и адрес заявителя _. _Наименование и адрес организации, где производился отбор. _образцов (проб). Работа по теме: Документ Microsoft Office Word. Глава: Акт відбору проб (зразків). ВУЗ: ОНАПТ.  Проби (зразки) відібрані згідно з (назва нормативного документа).

_Спосіб відбору проб (зразків), кількість товару, відібраного для проб, число проб та їх маса (розмір) окремо _. _Проби (зразки) поміщені _. та опечатані _. опломбовані _. АКТ Відбору зразків продукції для проведення досліджень.  Вчера, Протягом літньої оздоровчої кампанії року фахівцями ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» було здійснено лабораторно-інструментальних обстежень дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Подробнее. Про результати лабораторно-інструментальних досліджень в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області за період по під час проведення літньої оздоровчої кампанії року.

, Зразок бланку (форма шаблону) Акта про взяття проб (зразків) товарів: Образец бланка (форма шаблона) Акта о взятии проб (образцов) товаров: ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 02 грудня року N Державна фіскальна служба україни.

_найменування структурного підрозділу, органу ДФС). АКТ про взяття проб (зразків) товарів. від "___" _ 20__ року.

txt, txt, doc, txt