Skip to content

Ліквідаційний акт військової частини

Скачать ліквідаційний акт військової частини EPUB

Ліквідаційна комісія, по закінченні розформування військової частини (з'єднання), складає за встановленою формою ліквідаційний акт. Акт командира начальника - основний розпоряджувальний документ (нормативно-правовий акт) військового управління, виданий на правах єдиноначальності командиром військової частини (начальником установи), містить норми, обов’язкові для виконання підлеглими. Тип документа: Акт. На странице представлен образец ліквідаційний документа «Ликвидационный акт військової расформированию соединения (воинской части)» с возможностью скачать его акт формате DOC и PDF.

- сроки представления акта ликвидационной комиссии. При надходженні речового майна зі складів центру акт складається у трьох примірниках: перший залишається в речовій частини військової частини (з'єднання), ліквідаційний - військової вантажовідправнику, третій надається довольчому органу, який віддав розпорядження частини відвантаження речового майна, як підтвердження його отримання.

Військової частини (установи). Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

Підставою для створення документів у військовій частині (установі) є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.  1. Наказ командира начальника - основний розпоряджувальний документ (нормативно-правовий акт) військового управління, виданий на правах єдиноначальності командиром військової частини (начальником установи), містить норми, обов’язкові для виконання підлеглими.

- термін подачі акту ліквідаційної комісії. Відповідальний за розформування військової частини і ліквідацію військового господарства командир частини. Командир частини і його заступник з тилу залишаються у військовій частині до завершення її розформування і організують охорону звільнених будинків та споруд військових містечок з усім обладнанням і квартирним майном до передачі їх іншій військовій частині або квартирно-експлуатаційній частині району (гарнізону).

Начальники служб залишаються у військовій частині до завершення повної передачі матеріальних цінностей правонаступнику та ліквідації св. Главная → Образцы документов → Акт → Ликвидационный акт по расформированию соединения (воинской части). Ликвидационный акт по расформированию соединения (воинской части). Раздел документа: Образцы документов, Акт.

Скачать «Ликвидационный акт по расформированию соединения (воинской части)». Приложение N 14 к Руководству (п. ), форма. УТВЕРЖДАЮ. _ (воинская должность). _ (воинское звание, подпись, фамилия).

"__" _ 20__ г. Ликвидационный акт. По расформированию соединения (воинской части) ___. "__" _ 20__ г. Російська та українська частини сайту мають однакову структуру, однак не повністю аналогічне наповнення. Якщо ви не знайшли те що шукали, то спробуйте подивитися на іншій частині сайту, або скористайтеся пошуком. Реклама. Про проведення ліквідації окремих військових судів.  4. Призначити головами ліквідаційних комісій голів відповідних військових судів, які ліквідуються.

5. Головам ліквідаційних комісій: утворити ліквідаційні комісії з ліквідації судів та затвердити їх персональний склад (не більше 7 осіб); до складу комісії включити представника територіального управління державної судової адміністрації у відповідній області.

строки подачі акта ліквідаційної комісії. На підставі директиви (наказу) про розформування командир військової частини зобов'язаний видати наказ по військовій частині, у якому визначити перелік (з обов'язковим погодженням з Галузевим державним архівом Міністерства оборони України) та терміни передачі правонаступнику первинних документів, регістрів і звітності, що не здаються до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.  Для контролю за дотриманням встановленого порядку розформування і точним виконанням директиви (наказу) вищого командира (командуючого), а також для надання допомоги командиру частини (з'єднання) при ліквідації військового.

Ликвидационный акт по расформированию воинской части. Приложение N 12 к Руководству (п. ). Утверждаю.  Гражданский персонал рассчитан по месту жительства.

3. Вооружение, военная техника согласно актам переданы в воинские части_ (представляется по каждой службе).

О полном расчете соединению (воинской части)_ выданы: по службе артиллерийского вооружения - аттестат N_ от "____"_20___ г; по инженерной службе - справка N_ от "_____"_20___г.; по автомобильной службе - справка N_ от "_____"_20___г.; то же по другим службам.

4. Наличие материальных средств соответствует учетным данным. Форма ликвидационного акта по расформированию соединения (воинской части). форма. УТВЕРЖДАЮ _.  Все документы находились в наличии и полностью сданы в архив, переданы или уничтожены согласно актам: документы, утратившие силу и историческое значение, уничтожены согласно соединением (воинской частью) ____ установленным порядком (акты N от "__" _ 20__ г., N от "__" _ 20__ г.); руководящие документы Министра обороны, _, _ переданы в соединение (воинскую часть) ___ (исх.

Ліквідаційна комісія, по закінченні розформування військової частини (з'єднання), складає за встановленою формою ліквідаційний акт.

У ліквідаційному акті окремими розділами зазначається: куди і в якому складі (кількості) передано особовий склад (солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани, офіцери, працівники); куди, в якій кількості та в якому стані передані озброєння, бойоватехніка, майно та інші матеріальні засоби, а також казармено-житловий фонд, комунальні споруди, земельні ділянки, квартирне майно і обладнання, секретне діловодство, документи обліку.

Порядок розроб.

rtf, EPUB, EPUB, fb2